DOKUMENTY Podstawowe dokumenty dot. regaty

ZOR PZŻ Krynica
21 kwi 2024

O REGATACH

cz. II klasy sportowe

Organizatorem zawodów jest Polski Związek Żeglarski
Strona regat
https://events.pya.org.pl/puchar-polskiego-zwiazku-zeglarskiego-cz-3-krynica-morska-2024,e110

DOJAZD NA REGATY Baza regatowa