image

Trzy Mola

06 - 07 maj 2023
Sopot
A-class HC 16 F 18 HC 14 Topcat OPEN Moth Waszp

DOKUMENTY Podstawowe dokumenty dot. regaty

O REGATACH

Wymagane dokumenty

•  Załogi - posiadanie ubezpieczenia OC (z dowolnej firmy, na minimum 1.500.000 Euro) na czas regat.

•  Licencja sportowa PZŻ.

•  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zawodników do 23 roku życia / oświadczenie o stanie zdrowia od zawodników powyżej 23 roku życia.

•  Potwierdzenie opłaty wpisowego do regat.

 

DANE DO PRZELEWU:

Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO

Ul. Bitwy pod Płowcami 67A

81-731 Sopot

NUMER KONTA: 31 1160 2202 0000 0000 4803 6101

TYTUŁEM: wpisowe do regat, imię i nazwisko zawodnika / zawodników